1Objektai(-ų)

Apie parodą

2020-ieji metai primena garbingą neseniai į Lietuvos palaimintųjų gretas įrašyto Mykolo Giedraičio gimimo 600 m. jubiliejų. Ta proga Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių bibliotekoje sumanyta mažoji paroda, kurioje pristatyti vertingiausi dokumentai, susiję su pal. Mykolo Giedraičio gerbimu.

Pal. Mykolo Giedraičio biografija sklidina paslapčių. Jo gimimo data žinoma apytiksliai (nurodomas laikotarpis tarp 1420 ir 1425 metų). Tad nebus klaidos nurodyti Jį gimus apie 1420 metus. Gimimo vieta irgi nėra tiksliai žinoma: ja laikomi ar Giedraičiai – miestelis Molėtų rajone, ar netoliese esantys Videniškiai – kaimas, kuris priklausė kunigaikščių Giedraičių tėvoninėms valdoms ir kuriame stovėjo vieni iš kunigaikščių rūmų. Videniškiuose 1617 m. buvo pastatyta Šv. Lauryno bažnyčia, paskirta Atgailos kanauninkų (Baltųjų augustinų) vienuolijai, kuriai savo laiku priklausė ir Palaimintasis. Žinoma, kad Mykolas, vienintelis Giedraičių šeimos vaikas, buvo nedidelio ūgio, luošas ir turėjo silpną sveikatą. Visą savo gyvenimą Jis pašventė maldai ir tarnystei kitiems, buvo labai kuklus, nuolankus ir asketiškas. Apie šeštąjį XV a. dešimtmetį Jis įstojo į Šv. Augustino regulos vienuolyną Bistryčioje (dabar Astravo rajonas Baltarusijoje), iš kur veikiai su vienuolijos generolu Augustinu išvyko į Krokuvą ir apsigyveno tai vienuolijai priklausiusios Šv. Morkaus bažnyčios celėje prie durų. Iki pat mirties Jis ten uoliai ėjo zakristijono pareigas, todėl šiandien laikomas ligonių ir zakristijonų globėju. Manoma, kad apie 1465 m. Jis baigė Krokuvos universitetą bakalauro laipsniu. Vadinamasis tylusis broliukas, nenumaldomai meldęsis Nukryžiuotajam Jėzui Kristui, dar gyvas būdamas garsėjo pranašystės galia ir šventumu, ypač sustiprėjusiu po Jo mirties 1485 m. gegužės 4 d. Maldos, nukreiptos į Dievo tarną Mykolą Giedraitį prašant užtarimo, yra paliudytos stebuklais, aprašytais kai kurių ankstyvųjų Jo biografų.

Ilgus amžius palaimintuoju laikyto Mykolo Giedraičio beatifikacija buvo oficialiai pabaigta ir popiežiaus Pranciškaus patvirtinta tik 2018 m. lapkričio 7 d. Ta proga prieš metus, 2019 m. birželio 22 d., Videniškiuose, Šv. Lauryno bažnyčioje, kur nuo XVII a. puoselėjamas garbingojo Dievo tarno Mykolo Giedraičio kultas, vyko padėkos už Jo paskelbimą palaimintuoju iškilmė. „Šventųjų skelbimo kongregacijos, Krokuvos arkivyskupijos Vadinamosios lygiavertės beatifikacijos Dekrete apie Mykolo Giedraičio (1420–1485), Dievo tarno, Šventojo Augustino ordino brolio vienuolio, kurį liaudis vadina Palaimintuoju, dorybių herojiškumą ir kultą nuo neatmenamų laikų“, 2018 m. rugsėjo 7 d. Romoje pasirašytame kardinolo Angelo Becciu ir arkivyskupo Marcello Bartolucci, nurodomi pagrindiniai Palaimintojo gyvenimo ir dorybių faktai, leidžiantys jau šiemet paminėti 600-ąsias Jo gimimo metines.

Parengė dr. Daiva Narbutienė
Internete publikavo Audronė Steponaitienė

Informuojame, kad šioje svetainėje statistikos ir rinkodaros tikslais naudojami slapukai (angl. Cookies). Jei sutinkate, spauskite mygtuką SUTINKU. Sutinku