22Objektai(-ų)

„...pasauliui skelbė tiesą ir savo kraštui projektavo šviesą.“ (E.V. Navys)

 

K. Ėringis jau senai brandino planą pabėgti iš okupuotos Lietuvos, nes išvykti iš sovietinio „rojaus“ buvo sunku. K. Ėringis, kritikavęs vyriausybės žemės ūkio politiką, kai ji kirsdavosi su gamtosauga, partiniuose koridoriuose ir mokslinėse konferencijose tapo „persona non grata“. 
1981 m. už vadovaujamos Kraštovaizdžio ekologijos laboratorijos mokslinius ir organizacinius nuopelnus K. Ėringiui buvo leista išvykti šešiems mėnesiams SSSR moksliniu laivu „Akademik Vernadskij“ į ekspediciją po Indijos ir Ramųjį vandenynus bei dalyvauti XIII tarptautiniame botanikų kongrese Australijoje. 1981 m. liepos 23 d. Seišelių salų JAV ambasadoje K. Ėringis pasiprašė politinio prieglobsčio, o 1981 m. rugsėjo 2 d. atvyko į JAV, kur jam buvo suteiktas politinis prieglobstis. 1983 m. gavo nuolatinį leidimą gyventi JAV (žaliąją kortelę), kuri atvėrė kelią į Kanadą ir Meksiką. Mokslininkas turėjo galimybę gauti ir JAV pilietybę, tačiau vylėsi sugrįžti į Nepriklausomą Lietuvą. 
 Atvykęs į JAV, K. Ėringis pradėjo gyvenimą iš naujo. Jau nuo pat pirmųjų dienų JAV įsitraukė į Amerikos lietuvių išeivijos politinę ir visuomeninę veiklą. Dalyvavo Amerikos lietuvių tarybos (ALT’o), Vyriausiojo Lietuvos išlaisvinimo komiteto (VILK’o) ir jo komisijų darbuose. Dirbo VLIK’o komisijoje Sovietų Sąjungos padarytiems Lietuvai nuostoliams skaičiuoti ir Ryšių su Lietuva komisijose. Daugiau kaip dešimtmetį skaitė paskaitas daugumos lietuvių organizacijų renginiuose, vasaros stovyklose. 1981–1992 m. gyvendamas JAV, Čikagoje, dėstė lietuvių išeivijos Pedagoginiame lituanistikos institute ir Čikagos aukštesniojoje lituanistikos mokykloje Lietuvos istoriją ir fizinę geografiją, buvo veiklus lietuvių išeivijos politinio gyvenimo ir žurnalistikos dalyvis. Per „Laisvės“ ir „Amerikos balso“ radiją skaitydamas paskaitas, jis nuolat primindavo Amerikos visuomenei ir valdžiai bei pasauliui, kad Lietuvos nepriklausomybės problema dar neišspęsta. Privačiai atstovavo Lietuvai Valstybinės strategijos forume, Čikagos „Rotary“ klube ir jo padaliniuose, Čikagos prekybos rūmų renginiuose, dalyvavo derybose su Amerikos tradicijų, šeimos ir nuosavybės gynimo draugijos vadovybe. 1983–1992 m. buvo Išeivijos Lietuvių krikščionių demokratų partijos ir vykdomojo komiteto nariu. Paskelbė daug straipsnių Amerikos ir Kanados lietuvių išeivijos spaudoje. Prof. K. Ėringis buvo daugelio memorandumų dėl SSRS vykdytos Lietuvos okupacinės politikos sumanytojas. 

Informuojame, kad šioje svetainėje statistikos ir rinkodaros tikslais naudojami slapukai (angl. Cookies). Jei sutinkate, spauskite mygtuką SUTINKU. Sutinku