14Objektai(-ų)

Atminimas

S. Kolupailos interesų ratas buvo labai platus: Hidrometrijos biuras, Pabaltijo geodezinė komisija, Lietuvos energijos komitetas, žurnalo Technika ir dienraščio XX amžius redakcijos, Lietuvos mokslų akademija, Lietuvių katalikų mokslų akademija, Lietuvos inžinierių ir architektų draugija, Lietuvos geografų draugija, studentų korporacijos, Lietuvos fotomėgėjų draugija, Lietuvių–švedų, Lietuvių–amerikiečių, Lietuvių–latvių draugijos ir kt. Dirbo nuoširdžiai, negalvodamas apie atlygį, tačiau susilaukė ir pastarojo – visuomenės pripažinimo, jaunuomenės meilės, akademinių vardų, o valstybė profesoriaus triūsą įvertino Didžiojo Lietuvos kunigaikščio Gedimino III laipsnio ordinu (1928). Toks pats visur spėjantis jis buvo ir išeivijos metais.

1928 m. įsteigtas trijų laipsnių Didžiojo Lietuvos kunigaikščio Gedimino ordino medalis, skirtas žemesniojo rango valstybės ir savivaldybių įstaigų pareigūnų, kariuomenės viršilų bei puskarininkių nuopelnams tarnyboje pažymėti. Medalis teiktas ir užsieniečiams. Medalio projekto autorius – skulptorius Jonas Burba. Gamybai naudota bronza, II laipsnio medalis buvo pasidabruotas, I laipsnio – paauksuotas. Gamino Šveicarijos firma „Huguenin Frères de Le Locle“. 1930–1940 m. medaliu apdovanoti 3352 asmenys.

Pranešama, kad Vasario šešioliktosios proga S. Kolupaila apdovanotas aukščiausiu Lietuvos skautų sąjungos garbės ženklu – Geležinio Vilko ordinu.

Su meile apie Lietuvos vandenų riterį

1992 m. Kaune, K. Grybausko g. 28, prie namo, kuriame 1925–1944 m. gyveno akademikas S. Kolupaila, atidengta memorialinė lenta. Namas paskelbtas kultūros paveldo vertybe. 1995 m. Aleksoto gatvė Kaune pavadinta jo vardu. Vilniuje taip pat yra S. Kolupailos gatvė.

1992 m. 100-ųjų profesoriaus gimimo metinių proga jo dukra Evelina Kolupailaitė įsteigė profesoriaus Stepono Kolupailos premiją, skirtą studentams hidrologams už laimėjimus, studijuojant geodezijos, hidrologijos mokslus.
Nuo 1995 m. geriausiems VU Hidrologijos ir klimatologijos katedros studentams bei doktorantams, atliekantiems hidrologijos tyrimus, kartą per metus teikiama vardinė Stepono Kolupailos stipendija (įsteigta JAV veikiančio S. Kolupailos studentų šalpos fondo).
Nuo 2009 m. prof. Stepono Kolupailos premija skiriama Klaipėdos universiteto magistrantams už aukščiausius akademinius pasiekimus ir ypatingą darbštumą bei gebėjimus, studijuojant geodeziją, hidrauliką, aplinkos inžineriją, mechanikos inžineriją, laivų inžineriją ir statybos inžineriją, pasižymintiems pilietiškumu ir dalyvaujantiems visuomeninėje, studentų organizacijų ar kultūrinėje veikloje.

LMAVB saugomas Stepono Kolupailos fondas F366 (nebaigtas tvarkyti). Dokumentai gauti 2002 m. per profesorių Kęstutį Kilkų iš JAV gyvenančios dukters E. Masiokienės. Taip pat sudaryta kolekcija – Stepono Kolupailos asmeninė biblioteka, kurios didžiąją dalį perdavė Lietuvos hidrometeorologinė tarnyba 2018 m. 

„1964 m. atėjo rami, saulėta balandžio 9 dienos, ketvirtadienio, popietė, 2 minutės po 2 valandos mūsų Profesorius išėjo Dievo skirtu keliu – į pilnai užtarnautą poilsį“ (iš E. Kolupailaitės-Masiokienės 1990 m. rugsėjo 23 d. rašyto laiško). 
Palaidotas Čikagoje, šv. Kazimiero kapinėse. Per laidotuves buvo pasakyti ir tokie žodžiai: „Profesoriaus Kolupailos čia jau nebėra – jis Lietuvoje lanko savo mylimą Nemuną“.

Žemėlapis yra 1 : 532 000 mastelio ir 72.5 cm aukščio bei 103 cm pločio, be rėmų. Jo ribos šiaurėje siekia Liepoją ir Ludzą, pietuose – Balstogę bei Baranovičius, rytuose – Drisą ir Minską, vakaruose – Elbingą. Pietinė Rytprūsių dalis išimta: jos vietoje įdėti M. Gimbutienės Aisčių paplitimo žalvario ir geležies amžiais bei A. Šapokos Lietuvos XV a. žemėlapiai. Žemėlapis – hipsometrinis: aukštis nuo jūros paviršiaus pažymėtas spalvomis: žalia – ligi 100 m, aukščiau – geltona ir ruda. Baltijos jūros giluma parodyta izobatomis kas 10 m vienoda spalva. Vietovardžius tvarkė prof. Antanas Salys, hidrografinį tinklą peržiūrėjo prof. Steponas Kolupaila. Prie žemėlapio pridėta 47 psl. knygutė su įžanga ir vardynu: labai vertingas priedas, daugiausia skiriamas svetimiems skaitytojams ir naudotojams (aprašymas iš: LIMIS )

Informuojame, kad šioje svetainėje statistikos ir rinkodaros tikslais naudojami slapukai (angl. Cookies). Jei sutinkate, spauskite mygtuką SUTINKU. Sutinku