Literatūros sąrašas

1. BOCHAN, Doroteusz. Arcybiskup J. Matulewicz a Rosjanie. Przegląd Wileński, 1927, nr 15, p. 2‒3.
2. GÓRSKI, Tadeusz. Palaimintasis Jurgis Matulaitis. Vertė Teresė Danguolė Šniūrevičienė; specialusis redaktorius Vaclovas Aliulis. Kaunas: Marijonų talkininkų centro leidykla, 2009. 542 p. 
3. GUSTAITĖ, Genovaitė. „Sociališkieji Kursai“ Kaune (1909 m. sausio 16‒18 d.). Kultūros barai, 2000, nr. 4, p. 67–72.
4. Keturi palaimintieji marijonai. Parengė Lietuvos marijonai. Kaunas: Marijonų talkininkų centro leidykla, 2008. 48 p.
5. MATULAITIS, Jurgis, BŪČYS, Pranciškus Petras. Laiškų dialogas. Sudarytojas Paulius Subačius. Vilnius: Lietuvių katalikų mokslo akademija, 2016. X, 788 p. (Fontes historiae Marianorum, 23). 
6. MATULAITIS, Jurgis. Modlitwy błogosławionego Jerzego Matulewicza. Wybór i opracowanie Elżbieta Matulewicz. Warszawa: Wydawnictwo Księży Marianów, 1999. 142 p.
7. MATULAITIS, Jurgis. Užrašai. Londonas: Tėvai Marijonai, 1953. 220 p.
8. MATULAITIS, Jurgis. Užrašai. Įvadą parašė Vaclovas Aliulis; tekstus, paaiškinimus ir rodykles parengė Paulius Subačius. Vilnius: Aidai, 1998. XX, 402 p. ISBN (Fontes historiae Marianorum, 4). 
9. MATULIS, Steponas. Palaimintasis arkivyskupas Jurgis Matulaitis MIC apaštalinis vizitatorius Lietuvai 1925‒1927. Nottingham [i. e. Vilnius]: Šaltinis [i. e. Petro ofsetas], 2000 [i. e. 2001]. 248, p. 
10. Palaimintojo Jurgio Matulaičio dvasios sklaida: trys matulaitiniai simpoziumai. Parengė Vaclovas Aliulis. Kaunas: Marijonų talkininkų centras, 2003. 335 p. 
11. PECYNA, Maria Bogumiła. Osobowość i działanie błogosławionego Jerzego Matulewicza. Wrocław: nakładem Sióstr Ubogich od Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny Prowincji Amerykańskiej za pośrednictwem Zgromadzenia Sióstr Służebnic Jezusa w Eucharystii, Pruszków, 1990. 215 p.
12. VAIŠNORA, J. Arkivysk. J. Matulevičiaus Vilniaus Golgota. Aidai. Brooklyn, N. Y., 1952, nr. 5‒7, p. 221–269.
13. VENCLOVIENĖ, Ana, SAUDARGAS, Povilas. Po Palaimintojo Jurgio Matulaičio ženklu. Tarp knygų, 2007, nr. 5, p. 20–23.
14. Wspomnienia o błogosławionym Jerzym Matulewiczu. Zebrali i opracowali: Jan Bukowicz, Tadeusz Górski. Warszawa: Wydawnictwo Księży Marianów, 1996. 428 p. (Fontes historiae Marianorum, 3). 

Informuojame, kad šioje svetainėje statistikos ir rinkodaros tikslais naudojami slapukai (angl. Cookies). Jei sutinkate, spauskite mygtuką SUTINKU. Sutinku