1Objektai(-ų)

Svarbiausios pal. Jurgio Matulaičio gyvenimo ir veiklos datos

1871 m. balandžio 13 d. gimė Marijampolės parapijos Lūginės kaime, pakrikštytas Marijampolės bažnyčioje Jurgio Boleslovo vardais.
1879‒1882 m. mokėsi Marijampolės pradžios mokykloje.
1886 m. dėl ligos nutraukė mokslą Marijampolės gimnazijoje.
1889 m. išvyko į Kielcus, mokėsi privačiai, o 1891 m. įstojo į Kielcų kunigų seminariją, čia studijavo iki 1893 m.
1895 m. baigė Varšuvos kunigų seminariją, išvyko toliau studijuoti į Peterburgo dvasinę akademiją.
1898 m. lapkričio 20 d. buvo įšventintas kunigu, laikė pirmąsias šventas Mišias.
1899 m. aukso medaliu baigė Peterburgo dvasinę akademiją.
1900 m. gydėsi ir studijavo Fribūre, Šveicarijoje.
1902 m. Fribūre įgijo teologijos daktaro laipsnį.
1903 m. pradėjo dėstyti Kielcų kunigų seminarijoje. 1904 m. dėl atsinaujinusios ligos išvyko į Varšuvą.
1907 m. rudenį buvo pakviestas dėstyti sociologiją Peterburgo dvasinėje akademijoje.
1909 m. išvyko į Romą marijonų vienuolijos atnaujinimo reikalais, davė vienuolio įžadus.
1910 m. parengė naują Konstituciją marijonams, ėmė vadovauti slaptam naujokynui.
1911 m. atsisakė visų pareigų Peterburgo dvasinėje akademijoje.
1913 m. išplaukė į Jungtines Amerikos Valstijas, Čikagoje įkūrė pirmuosius marijonų namus.
1914 m. dėl prasidėjusio I-ojo pasaulinio karo buvo priverstas likti Varšuvoje, o 1915 m. įsikūrė marijonų vienuolyne Bielanuose netoli Varšuvos.
1918 m. Marijampolėje įsteigė Nekaltai Pradėtos Švenčiausios Mergelės Marijos seserų vienuoliją, parengė jai Konstituciją.
1918 m. gruodžio 1 d. buvo konsekruotas vyskupu Kauno katedroje, o gruodžio 8 d. įžengė į Vilniaus vyskupo sostą.
1925 m. vasarą prašė popiežiaus Pijaus XI atleisti iš Vilniaus vyskupo pareigų.
1925 m. Romoje buvo pakeltas tituliniu Adulijos arkivyskupu.
1925 m. gruodžio 13 d. atvyko į Kauną kaip Apaštalinis vizitatorius Lietuvai.
1926 m. Romoje įteikė Lietuvos bažnytinės provincijos projektą. 
1927 m. sausio 22 d. susirgo. Sausio 27 d. mirė, o 29 d. buvo palaidotas Kauno katedros vyskupų kriptoje.
1934 m. buvo iškilmingai perlaidotas Marijampolės bažnyčioje.
1953 m. Romoje buvo pradėta arkivyskupo Jurgio Matulaičio beatifikacijos byla.
1987 m. birželio 28 d. Romoje popiežius Jonas Paulius II paskelbė Jurgį Matulaitį palaimintuoju.

Informuojame, kad šioje svetainėje statistikos ir rinkodaros tikslais naudojami slapukai (angl. Cookies). Jei sutinkate, spauskite mygtuką SUTINKU. Sutinku