26Objektai(-ų)

Vilniaus vyskupas

Pasinėręs į marijonų vienuolijos reikalus, J. Matulaitis visai netroško sunkios garbės – Vilniaus vyskupo sosto. Kiek galėdamas stengėsi šių pareigų išvengti, kreipėsi į labai J. Matulaitį vertinusį Achilą Ratti, Vatikano atstovą Lenkijoje, būsimąjį popiežių Pijų XI, prašė apaštalinio nuncijaus Vokietijoje Eugenio Pacelli, Lietuvos Tarybos pirmininko Antano Smetonos, Augustino Voldemaro, kitų įtakingų asmenų, kad rastų kitą kandidatą, o jam leistų tęsti pradėtą darbą. Geresnio kandidato už jį nebuvo rasta.

1918 m. spalio 23 d. popiežius Benediktas XV paskyrė J. Matulaitį Vilniaus vyskupu. Skaudama širdimi jis šiam paskyrimui pakluso. Gruodžio 1 d. Kaune buvo konsekruotas vyskupu, o gruodžio 8 d. įžengė į Vilniaus katedrą užimti vyskupo sosto. Vilniaus vyskupu buvo iki 1925 m. liepos. Savo Užrašuose įrašė: „Tai buvo man visokeriopų sielvartų ir vargų metas, didelio proto, valios ir nervų darbo metas, taip pat ir karštos maldos metas.“ 

Didelė Vilniaus vyskupija po carinės Rusijos priespaudos ir kaizerinės Vokietijos okupacijos buvo virtusi tautų nesantaikos katilu. Joje gyvenę lietuviai, lenkai, baltarusiai, ar, kaip juos vadino J. Matulaitis, baltgudžiai, žydai, rusai turėjo skirtingų siekių. Per trumpą laiką net septynis kartus keitėsi valdžios: vokiečiai, lietuviai, bolševikai, lenkai, vėl bolševikai, vėl lietuviai ir vėl lenkai. Todėl Vilniaus vyskupo gyvenimas buvo nuolatinis kryžius. Vyskupas tvirtai laikėsi nuostatos būti vienodai teisingam visiems, labai priešinosi kunigų įsitraukimui į politiką, jo durys visada buvo atviros persekiojamiems, prašantiems užtarimo ir pagalbos. Vince malum in bono (lot.; įveik blogį gerumu) – tokį sau tikslą iškėlęs, nuosekliai jo laikėsi, nors buvo nuolat šmeižiamas, skundžiamas, net grasinamas mirtimi. Turėjo ir jam talkinusių žmonių. Teisės klausimais konsultavosi ir palaikė ryšius su advokatu Tadu Vrublevskiu. Rūpinosi ne tik Bažnyčios reikalais, bet daug dėmesio skyrė socialinėms problemoms, našlaičių globai, šalpai, kad ji pasiektų visus Vilniaus gyventojus, ir ne vien tik katalikus, bendradarbiavo su spauda, neapleido ir marijonų reikalų.

Vilnių ir Vilniaus kraštą atplėšus nuo Lietuvos, spaudimas vyskupui J. Matulaičiui dar padidėjo, nes kai kuriems jis turėjo neatperkamą nuodėmę – buvo lietuvis. Blogio buvo daug daugiau, nei pasišventusio vyskupo jėgų tą blogį įveikti.
1925 m. vasarą jis parašė popiežiui Pijui XI ne vieną raštą, prašydamas atleisti iš Vilniaus vyskupo pareigų, ir išvyko į Romą.

Informuojame, kad šioje svetainėje statistikos ir rinkodaros tikslais naudojami slapukai (angl. Cookies). Jei sutinkate, spauskite mygtuką SUTINKU. Sutinku