4Objektai(-ų)

Mokslo ir studijų metai. Gimnazijose

Penkerių šešerių metukų lankė vaikų darželį, čia išmoko rašyti, piešti. Aštuonerių metų prašėsi leidžiama į gimnaziją, bet turėjo per maža metų. Tada pati pasiprašė gimnazijos direktoriaus, kad leistų vaikščioti į gimnaziją šiaip sau, malonumui. Bet Marytė lankė gimnaziją ne šiaip sau: buvo stropi, gerai mokėsi – pirmoji mokinė. Gale metų jai padarė išimtį ir leido lankyti antrąją klasę. Kai persikėlėme į Kauną, Marytė įstojo į trečią „Aušros“ mergaičių gimnazijos klasę. Mokslai jai ėjosi labai gerai. Privačiai mokėsi muzikos pas Jadvygą Čiurlionytę, vėliau pas Alšlebėnaitę. Jai gerai sekėsi skambinti ir fortepijonu. Penktoj klasėj pradėjo mokytis anglų kalbos pas tikrą anglę. Priklausė prie skautų draugijos. Kartą ji išvyko į Daniją – pasaulinį skautų suvažiavimą. [...] Nemėgo dažnai lankyti nei kinų, nei šokių vakarėlių. Kartais pasikviesdavo į savo namus draugių ir draugų pasišokti, pažaisti, pamuzikuoti. Nepajutau, kaip baigė gimnaziją.
Veronika Janulaitytė-Alseikienė, Kaunas, 1969 m.
(Pagal: Marija Gimbutienė ... iš laiškų ir prisiminimų. Vilnius, 2005, p. 26)

Informuojame, kad šioje svetainėje statistikos ir rinkodaros tikslais naudojami slapukai (angl. Cookies). Jei sutinkate, spauskite mygtuką SUTINKU. Sutinku